Computer beveiliging

computer-veiligheidVrijwel alle Windows-pc's zijn onveilig

Volgens onderzoek van duizenden pc's is gebleken dat 95 procent van computers met Windows als besturingssysteem tenminste één programma aanwezig is waarvan de laatste veiligheidsupdate nog niet is geïnstalleerd. Bij 41,94 procent van de pc's waren dat er zelfs elf of meer.

Digitale beveiliging MKB schiet tekort!

Uit onderzoek onder vierhonderd bedrijven blijkt 66% zijn beveiliging in orde te hebben. Daarentegen maakt 20% geen back-ups van belangrijke bestanden, terwijl 20% van de onderzochte bedrijven ooit al eens te maken heeft gehad met verlies van bedrijfsinformatie door onvoldoende beveiliging.

Internetcriminaliteit

Met internetcriminaliteit worden alle vormen van criminaliteit bedoeld waarbij het gebruik van internet een hoofdrol speelt. Internetcriminaliteit is een vorm van computercriminaliteit.

Voorbeelden van internetcriminaliteit zijn o.a.

  • inbreken in computers of computernetwerken (hacken);
  • het chanteren van computergebruikers door hun systeem te blokkeren via ransomware (politievirus);
  • verspreiden van illegaal materiaal (zoals kinderporno);
  • het ongeoorloofd verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (muziek en films);
  • het misleiden van mensen door middel van phishing of pharming;
  • het veroorzaken van overlast door middel van bijvoorbeeld spam of flooding.

Hoe kan ik mezelf en mijn computer beschermen

Men kan zich op verschillende manieren beschermen tegen internetcriminaliteit:

  • De juiste software gebruiken en een virusscanner installeren.
  • Een antivirus oplossing, spamfilter en firewall installeren.
  • De computer regelmatig updaten, bijvoorbeeld via Windows Update
  • Download enkel bestanden die honderd procent betrouwbaar zijn. Onbetrouwbare bestanden bevatten vaak spyware.